Afdelingen

Het Fioretti College kent de volgende afdelingen:

  • De afdeling PrO (praktijkonderwijs);
  • De afdeling mavo-vmbo.

Afdeling PrO

De afdeling PrO (praktijkonderwijs) richt zich op leerlingen die moeite hebben met het schoolse leren. Vanuit een gevarieerd lessenaanbod wordt gewerkt aan de voorbereiding op werk en een plek in de maatschappij. In de onderbouw krijgen leerlingen ongeveer de helft van de lesweek praktijkvakken. In de bovenbouw bestaat de helft van de lesweek uit stage. Voor leerlingen die dit aankunnen, is er de mogelijkheid om een Entree-diploma (mbo niveau 1) te behalen.

Afdeling mavo-vmbo

Meer informatie over de afdeling mavo-vmbo vindt u bij de menu-items leerwegen en sectoren.