Schoolvakanties 2021-2022 bekend

Schoolvakanties 2021-2022 bekend

Geplaatst op: donderdag 18 maart 2021

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn officieel vastgesteld. Noteer de data alvast in uw agenda, zodat u er rekening mee kunt houden in uw (vakantie)planning. Natuurlijk zijn de vakantieroosters het gehele jaar door te downloaden via deze website. Zo kunt u altijd even checken hoe het ook alweer zit.

Schoolvakanties 2021-2022
Hieronder staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2021-2022:

 • Studiedag 7 oktober
 • Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober
 • Studiedag vmbo 23 november (PrO-leerlingen hebben wel gewoon les)
 • Studiedag PrO 30 november (vmbo-leerlingen hebben wel gewoon les)
 • Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
 • Studiedag 25 januari
 • Vrije dag 31 januari
 • Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart
 • Studiedag 15 maart
 • Personeelsdag 7 april
 • Tweede Paasdag 18 april
 • Meivakantie 25 april t/m 6 mei
 • Hemelvaartsdag 26 mei\
 • Vrije dag 27 mei
 • Tweede Pinksterdag 6 juni
 • Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen
Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Bekijk al het nieuws