Startpagina online vmbo voorlichting

Startpagina online vmbo voorlichting

Geplaatst op: donderdag 12 november 2020

Welkom bij de online voorlichting over de afdeling vmbo op het Fioretti College. We hadden u natuurlijk graag persoonlijk ontmoet op onze kleurrijke school, maar dat is in deze tijd niet verstandig. We hebben een aantal zaken voor u klaarstaan, waardoor u toch een goed beeld krijgt van het onderwijs, de ondersteuning en kansen die wij bieden.

Voordat u verder leest...

Onderstaande informatie gaat over de afdeling vmbo (basis-kader-mavo). Klik hier voor de informatie over de afdeling praktijkonderwijs (PrO).

Voorlichtingsfilm

Als we u live hadden kunnen ontvangen op school, hadden onze mentoren een enthousiaste presentatie verzorgd over het onderwijs en de ondersteuning op de afdeling vmbo van onze school.

We hadden u wat meer verteld over het schoolplan 2020-2024, onze missie, onze slogan 'praktisch en persoonlijk naar jouw toekomst', de inzet van laptops en ict op onze school, de onsteuningsstructuur, de niveaus en leerwegen, de combiklassen en de koersklas, de uitstroomprofielen, het aanmeldingstraject, de Doedagen en de Open Dag en de persoonlijke aanmelding van uw kind. Nu hebben we dat gevangen in een film van ruim een kwartier, waarin diverse medewerkers van de school aan het woord komen. Ook krijgt u een aardig inkijkje in de school. We volgen een twaalftal brugklasleerlingen in allerlei theoretische en praktische lessituaties. We wensen u veel kijkplezier.

Klik hier om de voorlichtingsfilm te bekijken

PowerPoint-presentatie

De PowerPoint die we normaliter getoond zouden hebben, is alsnog het bekijken waard. Veel informatie is al verwerkt in de voorlichtingsfilm, maar de gegevens in de PowerPoint-presentatie zijn hier en daar net wat specifieker. De presentatie bevat ook een flink aantal leuke foto's.

Klik hier om de PowerPoint-presentatie te downloaden en te bekijken

Brugklasfolder

Elk jaar stellen we een illustratieve folder samen voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen. Alle relevante informatie staat in deze folder op een rijtje. We vertellen hoe we het onderwijs op onze school praktisch en persoonlijk georganiseerd hebben. We geven aan hoe belangrijk we het contact met u als ouders/verzorgers vinden. U kunt lezen welke uitsroomprofielen we aanbieden. Dat zijn 6 vmbo-profielen en 2 mavo-profielen. Dat is het breedste aanbod van alle vmbo-scholen in deze regio. We vertellen nog eens duidelijk wat de verschillen zijn tussen de verschillende leerwegen en niveaus op onze school. Ook de combi-klassen komen aan bod. Verder wordt het aanmeldtraject beschreven en komen er een achttal leerlingen aan het woord, die samen een mooi sfeerbeeld geven van onze kleurrijke school.

Klik hier om de brugklasfolder te downloaden

Via de basisscholen wordt de brugklasfolder ook fysiek verspreid, zodat u een mooi en duidelijk naslagwerkje in handen hebt.

Chatten met medewerkers

Normaal gesproken is er tijdens de voorlichtingsavonden ook gelegenheid om vragen te stellen. Die mogelijkheid willen wij u nu ook bieden. Wanneer u de film, de PowerPoint-presentatie en de brugklasfolder voorlichting bekeken heeft, kunt u met medewerkers van de school chatten. De chatsessies vinden plaats op maandag 16 november en donderdag 19 november van 18.30 uur tot 20.00 uur. U treft op die tijden de chatknop rechtsonder op deze websitepagina aan. Neem gerust contact met ons op!

Mailen of bellen

Algemene vragen kunnen te allen tijde gemaild worden naar info@fioretticollege.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag bij de juiste medewerker terecht komt en beantwoord wordt.

Voor vragen die specifiek over begeleiding en ondersteuning gaan kunt u het best direct contact opnemen met de ondersteuningscoördinator voor de onderbouw, mevrouw Miranda van Driel (0413-340575 of miranda.vandriel@voveghel.nl).

Voor vragen die gaan over aanmelding, toelating en de gang van zaken in leerjaar 1 (mavo/vmbo) kunt u het best direct contact opnemen met de teamleider van leerjaar 1, de heer Nikky van Eijk (0413-340575 of nikky.vaneijk@voveghel.nl).

Tot slot

We menen dat we met alle hierboven genoemde mogelijkheden toch een praktische en persoonlijke manier hebben gevonden om u van goede informatie te voorzien. Wij wensen u veel succes met het kiezen van de school die het best bij uw kind past en hopen uiteraard dat we elkaar, in betere tijden, ook daadwerkelijk écht kunnen ontmoeten.

Bekijk al het nieuws