Wel of geen zorgtechnologie?

Wel of geen zorgtechnologie?

Geplaatst op: dinsdag 06 juli 2021

Onlangs verzorgde TechKicks een leuke inspiratieworkshop over zorgtechnologie voor alle derde- en vierdejaars leerlingen Zorg & Welzijn. Naar aanleiding van de workshop hebben de leerlingen een les gevolgd uit de Burgerschapsestafette. Tijdens deze multimediale les kregen ze nog meer inzicht in de nieuwste technologieën, maar praatten ook door over het menselijke aspect, dat in de zorg belangrijk is.

Door middel van verschillende stellingen, vraagstukken en opdrachten hebben leerlingen wat langer na kunnen denken over de toepassing van zorgtechnologie. Gaat de technologie ten koste van de zingeving of kunnen we het juist zien als verrijking? Aan het eind van de les waren de leerlingen van mening dat zorgtechnologie zeker bruikbaar is, maar dat het persoonlijke aspect in de zorg belangrijker is.

Bekijk al het nieuws