Wijzigingen en info rondom de examens

Wijzigingen en info rondom de examens

Geplaatst op: dinsdag 09 maart 2021

Het was reeds in het nieuws dat de centrale examens na de meivakantie anders georganiseerd gaan worden dan we gewend zijn. We vertellen ouders en eindexamenleerlingen in dit bericht wat de wijzigingen zijn ten opzichte van andere jaren.

Schoolexamens
De schoolexamens mogen dit jaar later afgerond worden. Dit betekent dat alle PTA- cijfers (ook eventuele herkansingen) tot uiterlijk 23 april in Magister geregistreerd kunnen worden.

Centraal schriftelijke praktijkexamens voor Basis- en Kaderleerlingen
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vindt er dit jaar geen centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) plaats. Het gemiddelde van alle behaalde PTA- toetsen is ook meteen het eindcijfer voor het profielvak.

Slaag- en zakregeling en extra herkansing
De slaag- en zakregeling blijft zoveel mogelijk in stand. Er zijn echter wel enkele aanpassingen:

  • Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Normaal gesproken mag 1 vak herkanst worden. Dit jaar mogen 2 vakken herkanst worden.
  • Er mag in de AVO-vakken, indien noodzakelijk om een diploma te behalen, één onvoldoende geschrapt worden. Dit mag geen kernvak zijn. Bij het vmbo is dit het vak Nederlands. Let op: het geschrapte cijfer, komt wel op de definitieve cijferlijst bij het diploma te staan.

Meerdere momenten om het examen te maken
Eindexamenleerlingen mogen op verschillende momenten de centrale examens voor de AVO- vakken maken. Hierdoor kan een eindexamenleerling enkele centrale examens in het eerste tijdvak (17 mei t/m 27 mei) en enkele centrale examens in het tweede tijdvak (14 juni t/m 24 juni) maken. Een eindexamenleerling mag ook al in tijdvak 2 een vak herkansen, dat hij in tijdvak 1 onvoldoende heeft gemaakt. Mocht een leerling niet in staat geweest zijn om de examens en de eventuele herkansingen in tijdvak 1 en 2 af te ronden, dan is het mogelijk om de examens in tijdvak 3 (6 juli t/m 9 juli) alsnog af te ronden.

Maken van de keuze in de Magisterapp
De leerling kan van 15 maart tot en met 22 april via de Magisterapp aangeven welke examens hij in welk tijdvak wil gaan maken. Vanaf 23 april bepaalt de school in welk tijdvak de examenleerling zijn examen gaat maken. Hoewel de leerlingen zelf mogen kiezen, is ons advies om de vakken in tijdvak 1 af te ronden, zodat de eindexamenleerling in de ‘examenflow’ blijft.

Examenuitslag
Elk jaar hebben we op een bepaalde datum de examenuitslag. Dit jaar hebben we op drie momenten (vanwege de drie tijdvakken) een examenuitslag:

  • Als een leerling in tijdvak 1 alle examens heeft gemaakt en de uitslag is positief, dan hoort de examenkandidaat op donderdag 10 juni vóór 17.00 uur of hij geslaagd is dan wel een herkansing moet gaan maken.
  • Als de examenkandidaat de examens (eventueel met herkansingen) afrondt in tijdvak 2 dan hoort de examenkandidaat op vrijdag 2 juli vóór 17.00 uur of hij geslaagd is dan wel een herkansing moet gaan maken.
  • Als de examenkandidaat de examens (eventueel met herkansingen) afrondt in tijdvak 3 dan krijgt de leerling de uitslag (geslaagd of gezakt) op vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur.

Beschikbaarheid
Door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een extra coronagolf kan het examenrooster aangepast worden. Hierdoor vragen we de examenkandidaten tot 16 juli beschikbaar te zijn om examens af te leggen. Hoewel de kans op aanpassing van het examenrooster klein is, moet ik u er toch nadrukkelijk op wijzen dat het op vakantie naar het buitenland gaan (als dit dan weer mogelijk is) niet verstandig is en geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoording is. Vakantieverlof vóór 16 juli zal hierdoor niet gegeven worden.

Diploma-uitreiking
Vanwege de extra tijdvakken hebben we besloten de data van de diploma- uitreikingen te verplaatsen, zodat we ook de geslaagde leerlingen in tijdvak 3 hun diploma met alle andere geslaagde leerlingen kunnen overhandigen. De nieuwe data kunt u alvast in uw agenda noteren (onder voorbehoud van corona- omstandigheden):

  • Dinsdag 20 juli: Team Mavo
  • Woensdag 21 juli: Team Economie (E&O, HBR) en Zorg en Welzijn (Z&W)
  • Donderdag 22 juli: Team Techniek (BWI, M&T en PIE).

Meer informatie
Voor verdere informatie verwijzen we u naar het boekje Centraal Examen VMBO, dat aan elke eindexamenleerling op papier is uitgedeeld. Hierin staat alle informatie qua regels en planning verder beschreven.

Succes
Namens het examenbureau wensen we alle examenleerlingen in deze speciale tijd veel succes met het afronden van de schoolexamens en de voorbereiding op de centraal schriftelijke examens.

Bekijk al het nieuws