Persoonlijke aanmelding

U staat op het punt om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs in Veghel. U hebt daarbij de keuze uit het Fioretti College en het Zwijsen College. We bekijken momenteel hoe we dat coronaproof kunnen organiseren en hoe we het aanmeldproces zover mogelijk kunnen digitaliseren. Vooralsnog staan de aanmeldmomenten gepland op de onderstaande data, maar zowel de dagen als de tijden zijn nog onder voorbehoud.

 • Maandag 1 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Dinsdag 2 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Woensdag 3 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Mochten we u toch op een veilige manier op school kunnen ontvangen dan zijn dit de adressen:

 • Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel;
 • Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moet u als ouder/verzorger een aantal formulieren en gegevens aanleveren:

 • Digitaal ingevuld aanmeldingsformulier. hieraan wordt momenteel nog gewerkt.
 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling;
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren;
 • Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) / Onderwijskundig rapport van de basisschool. Rapport moet ondertekend zijn ouders én basisschool;
 • De uitslag van de eindtoets basisonderwijs;
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
 • Het e-mailadres van u als ouder/verzorger en het e-mailadres van uw kind (als het een eigen e-mailadres heeft).

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kunt u voor het Fioretti College contact opnemen met meneer N. van Eijk (teamleider vmbo leerjaar 1) of meneer E. Vijn (afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs) en voor het Zwijsen College met meneer C. Hazenveld, teamleider havo leerjaar 1 of met meneer M. Smeets, teamleider vwo leerjaar 1 en 2.

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvangt u bericht in welke brugklas uw kind is toegelaten.