Begeleiding algemeen

Teams

Om onze grote school voor leerlingen en leraren toch overzichtelijk te houden, hebben we de school verdeeld in teams. Een team wordt gevormd door een groep docenten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen, bijvoorbeeld mavo leerjaar 1. Deze docenten geven bijna al hun lessen aan deze leerlingen en sommige docenten geven meerdere vakken aan dezelfde klas. Op die manier zullen leraren en leerlingen elkaar snel leren kennen. Een leerling loopt dus niet zo snel verloren rond en kan rekenen op een goede begeleiding en een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid.

Mentoren

Elke klas heeft zijn eigen mentor. Voor de leerlingen en hun ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt op school. Hij of zij besteedt speciale aandacht aan de leerlingen en kent elke leerling afzonderlijk. In klas 1, 2 en 3 ontmoet de mentor zijn of haar leerlingen gedurende één lesuur per week. Dat noemen we de mentorles. De mentor geeft ook les in één of meerdere vakken aan de klas die hij of zij begeleidt. Allerlei informatie, die voor een goede begeleiding van belang is, wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Magister. Na een jaar draagt de mentor deze informatie over aan de nieuwe mentor, zodat hij of zij goed geïnformeerd is. Naast een doorlopende leerlijn ontstaat er zo ook een doorlopende ondersteuningslijn.

Dagdienst

Het Fioretti College kent een Dagdienst. Deze voorziening is centraal in het gebouw gevestigd. Twee vaste collega’s zorgen voor de dagelijkse opvang van de leerlingen. De dagdienst zorgt voor de eerste opvang van de leerling, wanneer deze om verschillende redenen niet in de les kan zijn. Denk hierbij aan te laat op school, niet lekker voelen, een time out nodig hebben of verwijderd zijn uit les. De aanwezige medewerker luistert naar de leerling, maakt eventueel enkele notities en koppelt die terug naar de mentor. Daarna kan de leerling onder het toeziend oog van de medewerker zelfstandig aan het werk.

Conciërges en toezichthouders

De leerlingen moeten zich niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten prettig en veilig voelen. Buiten de les spelen de conciërges en toezichthouders daarbij een belangrijke rol. Zij weten alles van de dagelijkse gang van zaken en helpen de leerlingen wanneer zij een probleem hebben of iets kwijt zijn. Bovendien verwijzen ze de leerlingen door wanneer zij iemand willen spreken. Ook houden de conciërges binnen en buiten toezicht en zorgen ze er samen met de leerlingen voor dat iedereen op een prettige manier kan pauzeren.

Team Ondersteuning Fioretti

Op onze school is een zorgteam aanwezig, onder de naam Team Ondersteuning Fioretti (TOF). In dit team zijn medewerkers uit verschillende disciplines werkzaam, zoals de ondersteuningscoördinatoren, de orthopedagoog, de zorgconsulent, de medewerkers Schoolsupport van het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin en de schoolarts. In dit team worden leerlingen besproken die aangemeld worden door bijvoorbeeld de mentor of teamleider. Het gaat om leerlingen die extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Er wordt per leerling overlegd of hij/zij deze extra ondersteuning echt nodig heeft en zo ja, welke ondersteuning dan aansluit op de behoefte en de vraag van de leerling. Het ondersteuningsteam stemt de benodigde inzet zo specifiek mogelijk af op de betreffende leerling, zodat er sprake is van begeleiding op maat.

De ondersteuningscoördinatoren zijn:

Het ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de teamleider mevrouw T. Braam.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding op het Fioretti College gaat nog een stuk verder. Hiervoor ontvingen we in 2020 het predicaat Excellente School. Klik op de onderstaande links voor meer informatie: