Kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u scholen met elkaar vergelijken.

In het overzicht meerjarenopbrengsten van de onderwijsinspectie kunt u de resultaten zien van de laatste drie schooljaren. In het overzicht ziet u het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat van leerjaar 3 naar het diploma gaat zonder zittenblijven, het gemiddelde cijfer van het centraal examen (relatief en absoluut) en de verschillen met de schoolexamens. Ook vindt u er het oordeel van de schoolinspectie. En dat alles voor basis, kader en mavo.

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u het Fioretti College vergelijken met andere scholen in de regio. Klik hier om direct naar de pagina over het Fioretti College te gaan.

Mocht u vragen hebben over de cijfers van de opbrengstenoverzichten dan kunt u die stellen via het contactformulier.

Resultaten afdeling PrO

Hieronder staan de resultaten van de afdeling praktijkonderwijs in het schooljaar 2020-2021:

  • Aan 44 leerlingen is het diploma Praktijkonderwijs uitgereikt;
  • 14 van deze leerlingen hebben ook het mbo Entree-diploma ontvangen.

Het vervolgtraject van de 44 schoolverlaters is als volgt:

  • 23 leerlingen gaan werken;
  • 6 leerlingen gaan extern een Entree-opleiding volgen;
  • 11 leerlingen starten met een niveau 2 opleiding;
  • 4 leerlingen zitten nog in een begeleidingstraject.

Resultaten afdeling mavo-vmbo

Hieronder staan de resultaten van de afdeling mavo-vmbo in het schooljaar 2020-2021:

 Leerweg  Kandidaten   Geslaagd   Percentage   Afgewezen 
 Basisberoeps 62  62 100,0 % 
 Kaderberoeps  109 108 99,1 % 
 Mavo * 142 142 100,0 % 
 Totaal 306
304
99,7 %