Rapportage

Op de afdeling mavo en vmbo is het schooljaar verdeeld in drie perioden. Na iedere periode krijgt de leerling een cijferrapport mee naar huis. Het laatste rapport is tevens het overgangsrapport. In de agenda op deze website staat wanneer de rapporten dit schooljaar worden uitgereikt. De mentor bespreekt het rapport met de leerling en op de ouderavonden met de ouders.

Door het jaar heen kunnen ouders ook steeds zien hoe de vorderingen zijn. In Magister kunnen de behaalde cijferresultaten en eventuele absenties bekeken worden. Ouders kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord die ze van de school ontvangen.