MaS - Informatie voor leerlingen

De Maatschappelijke Stage (MaS) is een onderdeel van Burgerschap. Alle scholen in Nederland werken sinds 2006 aan actief burgerschap en sociale integratie. Bij ons op school betekent dit dat we jou voorbereiden op de maatschappij, zodat je een actieve rol kunt gaan spelen in de samenleving.

Burgerschapsvorming is dus geen vak op zich, maar een algemene taak voor de school. Het draait niet alleen om kennis; vooral houding en gedrag zijn van belang. Burgerschap leer je vooral door doen, door actief zijn in de maatschappij. Burgerschapsvorming kan daarom niet alleen plaatsvinden bij een vak zoals maatschappijleer.

De dagelijkse praktijk
De MaS wordt op school als een aparte activiteit buiten het bestaande lesrooster aangeboden. In klas 3 loop je een Maatschappelijke Stage van tenminste 10 klokuren. Jij kiest zelf welke stageklus je wilt doen en waar je jouw vrijwilligerswerk gaat verrichten. Dit kan binnen de school of buiten de school. Je kunt deze stage zelf regelen, maar je kunt ook gebruik maken van de stages die bekend zijn op school. Je mentor in klas 3 weet hier alles van.

Stagemogelijkheden
Je kunt hierbij denken aan het vervullen van een coachtaak voor leerlingen in klas 1 of 2 (binnen de school), het geven van jeugdtraining bij de sportclub, meehelpen op de kinderboerderij, het leveren van een bijdrage aan de kindervakantieweek bij jou in het dorp of meehelpen tijdens Fabriek Magnifique. Maar er is nog veel meer mogelijk.

Jouw inzet op de stageplek
Op de stageplek ga je natuurlijk heel erg je best doen om er een leuke, zinvolle en leerzame stage van maken. Je voert de vrijwilligersactiviteiten zo goed mogelijk uit en denkt creatief mee. En natuurlijk houd je je aan de huisregels. Maak er iets leuks van, zowel voor jou zelf, voor de doelgroep waar je mee te maken hebt, als voor de organisatie.

Aparte PTA
Voor de Maatschappelijke Stage heb je een apart PTA, geldend voor leerjaar 3, met de naam Burgerschapsvorming. De mentoren waarderen de verrichtte stage met voldaan of niet voldaan. Als je in leerjaar 3 niet aan de verplichting van de Maatschappelijke Stage voldoet, zul je niet bevorderd worden naar leerjaar 4.

Folder en aftekenlijst
In het derde leerjaar krijg je een folder en een aftekenlijst. Wanneer je stage hebt gelopen, laat je de uren door iemand van de vereniging, club, organisatie of instelling aftekenen. Als je minimaal 10 uren hebt kunnen laten aftekenen, overhandig je jouw formulier aan je mentor. Die zet op z'n beurt het PTA Burgerschapsvorming op voldaan.

Voorlichting ouders
Je ouders krijgen aan het begin van klas 3 voorlichting over de MaS tijdens de eerste algemene ouderavond van het schooljaar. Ook krijgen ze een folder mee met daarin uitleg over de regels en eindtermen.