Examens mavo en vmbo

Schoolexamen

Al in de derde klas begint de leerling aan het examenprogramma. Aan het begin van het derde leerjaar krijgt de leerling het examenreglement en het PTO/PTA uitgereikt. In het PTO/PTA staat vermeld wat de leerling voor ieder vak moet doen. Alle toetsen in leerjaar 3 tellen mee voor de overgang naar leerjaar 4.

Deze toetsen zijn onderverdeeld in PTO-toetsen ( PTO= Programma van Toetsing en Overgang; deze tellen niet mee voor het schoolexamen) en PTA- toetsen ( PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting; deze tellen wel mee voor het schoolexamen).

Voordat de leerling mee gaat doen aan de Centrale (landelijke) examens, moeten alle onderdelen van het schoolexamen (PTA) zijn afgerond. De vakken Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Technologie & Toepassing, Keuzevakken en Kunstvakken 1 (CKV) kennen alleen een schoolexamen. De Maatschappelijke Stage moet eind leerjaar 3 naar behoren zijn afgerond en het Loopbaandossier moet op orde zijn.

 

Centraal Schriftelijke en Praktische Examens

In alle leerwegen maakt de leerling voor het beroepsgerichte programma ook een centraal praktisch/schriftelijk examen (CSPE). Afhankelijk van het profiel kan dat eind leerjaar 3 of 4 zijn.

Centraal Examen

Basisberoeps- en kaderberoeps

Voor basis en kader geldt dat er geen sprake is van centrale examens, maar van flex-examens. De school mag namelijk zelf bepalen wanneer de flex-examens worden afgenomen (zolang ze maar binnen de vastgestelde afnameperiode vallen, welke wettelijk is aangewezen).

De school kiest er voor de flex-examens (vrijwel) samen te laten vallen met de centrale examens mavo. Het cijfer van het schoolexamen en van het centraal examen vormen samen het definitieve eindcijfer. In het eerder genoemde examenreglement kunt u nalezen aan welke normen de leerling moet voldoen om te kunnen slagen.

Mavo

In mei en juni worden de Centrale Eindexamens afgenomen. De afnamedatums worden landelijk bepaald. Het cijfer van het schoolexamen en van het centraal examen vormen samen het definitieve eindcijfer. In het eerder genoemde examenreglement kunt u nalezen aan welke normen de leerling moet voldoen om te kunnen slagen.

 

Tweede vmbo-diploma

Het is voor basisberoeps-leerlingen mogelijk om een tweede vmbo-diploma te behalen. Na het behalen van het eerste basisberoeps-diploma kan een leerling ervoor kiezen - met een positief advies van de leraren - om te gaan stapelen. De leerling kan dan in het examenjaar van het kader niveau  opgaan voor het kader-diploma. Dit is voor goed presterende basisberoeps-leerlingen een kansrijke route en geeft hen meer mogelijkheden op het mbo.