Begeleiding bij het leren

Leraren

De belangrijkste en meest directe begeleiding krijgen de leerlingen van de vakdocenten tijdens de les. Het onderwijs is zo ingericht dat extra begeleiding zoveel mogelijk binnen de les gegeven wordt.

Remedial Teaching

Onze remedial teachers houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen met specifieke problemen als dyslexie en rekenproblemen. Zij zijn geschoolde specialisten op dit gebied en geven naast individuele begeleiding aan de leerling ook ondersteuning aan de leraren en mentoren. De remedial teachers van het Fioretti College zijn Mevrouw S. Melchers, mevrouw H. van der Voorn, mevrouw S. Scheepens en mevrouw E. van Doorn. Bij NT2: mevrouw M. van Os en mevrouw M. Koenen. 

Taalbegrip is voor veel leerlingen een belangrijk struikelblok. Zowel in de boeken als in de lesinstructie kan het voorkomen dat de leerling opdrachten niet kan maken omdat hij of zij de taal niet begrijpt of omdat de taal niet aansluit bij zijn of haar eigen belevingswereld. Daarom is er een extra uur Taal voor de mavo-vmbo leerlingen in leerjaar 1 en 2. Daarnaast krijgen de leerlingen in leerjaar 1 extra Rekenen om de rekenvaardigheid te vergroten.

NT2

Voor een aantal leerlingen van het Fioretti is Nederlands niet de moedertaal, maar hun tweede taal. Dit maakt het moeilijk om de schooltaal goed te begrijpen. Deze groep leerlingen wordt wekelijks ondersteund door de NT2-coaches. Mevr. M. Koenen coördineert de NT2-ondersteuning.