Visie & Mission statement

Schooltype

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en pro. Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs, vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en PrO staat voor praktijkonderwijs. Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling daarbij de keuze uit drie profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

Naamgeving

De naam van het Fioretti College is ontleend aan het boek ‘I Fioretti di San Francesco’. Dit boek dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en bevat een verzameling getuigenissen over Franciscus van Assisi (Bloemlezingen uit de werken van Franciscus). De naam Fioretti omvat daarmee een eenvoudig en aansprekend concept, ontleend aan de Franciscaanse levensfilosofie. De verschillende vormen van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs vormen op ons college een kleurrijk boeket waar we erg trots op zijn.

Visie

Het Fioretti College staat midden in de gemeenschap. We kennen onze leerlingen, hun ouders en de scholen waar ze vandaan komen en naartoe gaan. We onderhouden goede contacten met de toekomstige werkgevers van onze leerlingen en geven met hen vorm aan betekenisvol onderwijs. Het Fioretti College is zich bewust van zijn rol binnen de veranderende maatschappij en leidt leerlingen op tot zelfbewuste burgers, met aandacht voor duurzaamheid, diversiteit en een gezonde leefstijl. Respect en aandacht voor elkaar is hierbij een vanzelfsprekendheid en dat is zichtbaar in ons gedrag, onze taal en het nakomen van gemaakte afspraken. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor en daar geven we elkaar ook feedback op.

We stimuleren onze leerlingen én medewerkers om hun talenten te ontdekken en bieden het juiste voedingsklimaat om deze verder te ontwikkelen. We erkennen daarbij het belang van een sterke ondersteuningsstructuur waarbij we voor iedere leerling en medewerker een veilige leer- en werkomgeving garanderen. Bovendien verwachten we van onze leerlingen en medewerkers een actieve houding met betrekking tot hun eigen leerproces.

Het onderwijs en de leerlingbegeleiding is ronduit goed te noemen op het Fioretti College. We volgen nieuwe didactische en technologische ontwikkelingen en passen deze toe in ons onderwijs. Mede hierdoor houden we de bestaande kwaliteit meer dan op orde. Daarbij maken we eenduidige en coherente beleidskeuzes die meerwaarde hebben voor onze leerlingen. Keuzes die toekomstgericht en ondernemend zijn en tegelijkertijd aansluiten bij hetgeen we al zijn en hebben.

Mission Statement

Dit brengt ons tot het volgende mission statement, dat voor iedere bezoeker, leerling of medewerker bij binnenkomst op twee plaatsen zichtbaar op de muur geprojecteerd is:

Elkaar kennen en erkennen
Weten waar je vandaan komt én naartoe gaat
Op het Fioretti wordt meerwaarde gecreëerd
en geanticipeerd op de toekomst
Een school die je uitdaagt tot presteren
Geborgen, duurzaam en vooruitstrevend
Samen werken aan wat je wilt en kunt
Dát is leren op 't Fioretti  

Hier maken we ons sterk voor en hier mag u ons op aanspreken.