Huiswerk

Binnen de les wordt al vaak een begin gemaakt met het maken van het huiswerk. Daardoor kunnen mogelijke vragen nog door de leerling worden gesteld aan de leraar. De opdrachten kunnen dan thuis zelfstandig worden afgemaakt. Huiswerk wordt vermeld in Magister. Ouders kunnen thuis dus meekijken en samen met hun kind een planning maken.

In het eerste leerjaar wordt tijdens de mentorlessen met behulp van het lesprogramma Huiswerkkanjers volop aandacht besteed aan hoe het huiswerk het beste gepland, gemaakt en geleerd kan worden.