Schoolvakanties

Schoolvakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Extra vrije dag  5 februari 2024
Voorjaarsvakantie  12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag  1 april 2024
Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaartsdag  9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag  20 mei 2024
Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen

  • 26 september 2023
  • 21 november 2023
  • 12 december 2023
  • 18 januari 2024
  • 7 maart 2024
  • 2 april 2024

Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.