Schoolvakanties

Hieronder staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2021-2022:

 Zomervakantie 2021  26 juli t/m 03 september
 Studiedag  07 oktober
 Herfstvakantie  25 t/m 29 oktober
 Studiedag  23 november
 Kerstvakantie  27 december t/m 07 januari
 Studiedag  25 januari
 Vrije dag  31 januari
 Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 04 maart
 Studiedag  15 maart
 Personeelsdag  07 april
 Tweede Paasdag  18 april
 Meivakantie  25 april t/m 06 mei
 Hemelvaartsdag  26 mei
 Vrije dag  27 mei
 Tweede Pinksterdag  06 juni
 Zomervakantie 2022  25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.