Schoolvakanties

Schoolvakantie schooljaar 2023-2024

 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Start van het schooljaar 2024-2025

 • Maandag 19 augustus 2024

Vakanties en vrije dagen: 

 • Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
 • Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025 
 • Extra vrije dag maandag 10 februari 2025 
 • Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
 • Extra vrije dag vrijdag 18 april 2025  
 • Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025 
 • Extra vrije dag maandag 5 mei 2025
 • Hemelvaartsdag 29 mei 2025
 • Extra vrije dag vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag 9 juni 2025 
 • Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025 

Roostervrije (studie)dagen: 

 • 9 september 2024
 • 10 oktober 2024
 • 19 november 2024
 • 23 januari 2025 
 • 18 maart 2025 
 • 10 april 2025

Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Adviesdata vakanties ministerie OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata als het gaat om de schoolvakanties. De vakanties van het Fioretti College kunnen daarvan afwijken. Deze worden vastgesteld in een regionaal overleg met andere onderwijsinstellingen. De juiste data staan op onze website en in onze schoolgids.