Privacybeleid

Privacy en AVG

De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl. Wilt u contact opnemen met de privacyfunctionaris van onze school, dan kan dat via privacy@voveghel.nl.

Onze school:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens.
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.
  • verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Gebruik beeldmateriaal

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten hiervoor zelf toestemming geven.

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgestemd dat de school slechts éénmalig toestemming hoeft te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Dit gebeurt meestal bij aanvang van de schoolperiode. Deze toestemming kan op elk gewenst moment door ouders/verzorgers worden ingetrokken.

Op basis van de wetgeving is er géén toestemming vereist bij het gebruik van beeldmateriaal in de klas en lessen voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt.

Cameratoezicht

Onze school maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.