Schoolleiding

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel (Fioretti College en Zwijsen College), mevr. drs. A.P.C.A. (Anita) O'Connor MEM, is de schoolleiding van het Fioretti College belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding bestaat uit:

Directie

 • Dhr. J.M.M. (Jan) van Grunsven - locatiedirecteur
 • Mevr. S.T.M. (Sasja) van Lieshout MME - directielid vmbo
 • Dhr. E.S.E. (Edwin) Vijn - afdelingsdirecteur praktijkonderwijs

Teamleiders

 • Dhr. N. (Nikky) van Eijk - teamleider vmbo 1 (basis/kader/mavo)
 • Dhr. J. (Joris) Arts - teamleider basis/kader 2
 • Dhr. D.A.T.M. (Danny) Hanegraaf - teamleider mavo 2
 • Mevr. M.C.G.P. (Moniek) van Veghel - teamleider mavo 3
 • Mevr. T.V. (Tania) Magdalena - teamleider mavo 4 en Zorg & Welzijn
 • Mevr. T.G.J.A. (Donja) Migchels-Peters - teamleider techniek
 • Mevr. M.N.J. (Manon) Geijsels - teamleider economie

Overig

 • Dhr. C.H.M. (Charl) Hoeben - manager bedrijfsvoering
 • Dhr. drs. J.C.E. (Julien) Koog - directielid onderwijs organisatie VO Veghel
 • Dhr. W.J.M. (Willie) Stevens - penvoerder Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant