Schoolleiding

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel (Fioretti College en Zwijsen College), mevr. drs. A.P.C.A. (Anita) O'Connor MEM, is de schoolleiding van het Fioretti College belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding bestaat uit:

Directie

 • Dhr. J.M.M. (Jan) van Grunsven - locatiedirecteur
 • Mevr. I. (Ingrid) Vogels - directielid VMBO
 • Dhr. E. (Edwin) Vijn - directielid Praktijkonderwijs

Teamleiders

 • Dhr. N. (Nikky) van Eijk - teamleider basisberoeps 1/2
 • Dhr. J. (Joris) Arts - teamleider kaderberoeps 1/2
 • Dhr. D.A.T.M. (Danny) Hanegraaf - teamleider mavo 1/2
 • Mevr. M.C.G.P. (Moniek) van Veghel - teamleider mavo 3/4
 • Mevr. T.V. (Tania) Magdalena - teamleider techniek
 • Mevr. M.N.J (Manon) Geijsels - teamleider economie/ zorg & welzijn
 • Mevr. D. (Danielle) van Heerebeek - teamleider PrO
 • Dhr. K. (Koen) Vijnmans - teamleider PrO

Overig

 • Dhr. C.H.M. (Charl) Hoeben - manager bedrijfsvoering
 • Dhr. drs. J.C.E. (Julien) Koog - directielid onderwijs organisatie VO Veghel