Begeleiding bij het sociaal-emotioneel functioneren

Er kunnen allerlei factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat een leerling (even) wat minder lekker in z’n vel zit. Problemen thuis, geen aansluiting bij klasgenoten, slechte leerprestaties, faalangst, een verhuizing. Wanneer een leerling behoefte heeft om een probleem te bespreken, kan hij of zij vaak prima terecht bij de eigen mentor, de ondersteuningscoördinator of de teamleider. Daarnaast hebben we ook op dit gebied meer specialistische hulp in huis.

Faalangstreductietraining

Wanneer een leerling last heeft van faalangst, kan hij of zij uitgenodigd worden om mee te doen aan een faalangstreductietraining. De training wordt door eigen, daarvoor opgeleide, medewerkers gegeven.

Training sociale vaardigheden

Tijdens de reguliere lessen op het Fioretti College besteden we de nodige aandacht aan sociale vaardigheden: Hoe ga je met elkaar om? Hoe geef of ontvang je kritiek? Hoe los je conflicten op? Zit je lekker in je vel? Alle leerlingen krijgen in de brugklas het programma Rots & Water aangeboden. In sommige gevallen kan het echter nuttig zijn om op school mee te doen aan een extra training sociale vaardigheden of het versterken van het zelfbeeld. Daarnaast bieden we op maat KIES, Meidenvenijn, Rouwverwerking en Girls Talk & Boys Talk aan. De trainingen worden door eigen medewerkers verzorgd, soms in samenwerking met Basisteam Jeugd en Gezin.

Training Omgaan met examenvrees

Te weinig zelfvertrouwen kan een leerling in spannende situaties stress geven. Met name in de examentijd, wanneer de druk erg groot wordt, kan dat zeer lastig zijn. Vandaar dat er op school ook een training Omgaan met examenvrees wordt aangeboden.