Financiële ondersteuning

Mocht het zo zijn dat u graag wilt betalen, maar dat uw inkomen hiertoe niet toereikend is, dan zijn er - indien u in de gemeente Meierijstad woont - mogelijkheden waar uw kind misschien gebruik van zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen. Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Mocht u nog vragen hebben over de Regeling Maatschappelijke Participatie of het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u deze stellen bij de gemeente Meierijstad. Er is een loket in het gemeentehuis in Veghel, dagelijks geopend tussen 9.00 en 11.00 uur, voor alle vragen rondom de voorzieningen. Mailen kan naar voorzieningen@meierijstad.nl.

Als school vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren. Indien u problemen ervaart bij de betaling van deze zaken én de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente  bieden geen oplossing, dan nodigen wij u heel hartelijk uit contact op te nemen met het directiesecretariaat van het Fioretti College om samen te zorgen dat uw kind toch kan deelnemen.