Nieuws

Feestvreugde op het Fioretti

Feestvreugde op het Fioretti

Op donderdag 10 juni kon de vlag al uit bij heel veel van onze mavo-leerlingen. Op woensdag 16 juni was het de beurt aan de basis- en kaderberoeps leerlingen. Zij moesten vanwege een andere opzet van de examenperiode een week langer wachten op de uitslag. Maar de feestvreugde was er niet minder om!

Kennismaking nieuwe leerlingen vmbo en PrO

Kennismaking nieuwe leerlingen vmbo en PrO

Met het nieuwe schooljaar in aantocht vinden wij het belangrijk dat de nieuwe leerlingen kennis komen maken met hun aanstaande klas en mentor. Deze kennismaking zal plaatsvinden op woensdag 23 juni. De PrO-brugklassen en de basis-PrO brugklas worden hieronder apart vermeld.

Lesvrije dagen *

Lesvrije dagen *

Bijna alle leerlingen van PrO, basis, kader en mavo hebben een lesvrije dag op dinsdag 22 juni. Uitzondering hierop zijn de examenleerlingen. Daarnaast gaan stages die dag ook gewoon door. * Lees verder voor meer informatie over 23 juni.

Huren of kopen van een laptop

Huren of kopen van een laptop

Eerstejaars basis-, kader- en mavo-leerlingen starten op het Fioretti College met blended learning. Dat staat voor een mix van leerstijlen, waarbij enerzijds moderne media (ict) ingezet worden en anderzijds de vertrouwde (werk)boeken gebruikt worden. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop (notebook) onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze daarmee op school en thuis gaan werken.

Jouw diploma in het diplomaregister

Jouw diploma in het diplomaregister

Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Wist jij dat bijna alle diploma's in het digitale diplomaregister van DUO staan? Handig, want een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een origineel diploma.

Ons onderwijs tot aan de zomervakantie

Ons onderwijs tot aan de zomervakantie

Alle scholen in Nederland worden geacht vanaf aanstaande maandag 7 juni weer alle leerlingen volledig op school te ontvangen. In de media werd de indruk gewekt dat wij ons tegen dit besluit van het kabinet en de kamer zouden verzetten. Dat is echter zeker niet zo.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid en privacybeleid.