Downloads

Jaarverslag 2022

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 5

Presentatie over de Entree opleiding, het traject naar werk en “18 worden” in leerjaar 6

Download het document

Inschrijfformulier MEWV cursussen leerjaar 4 PrO

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 4

Presentatie over de MEWV cursussen en Entree-voorbereiding in leerjaar 5

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 3

Presentatie met een voorlichting over stage lopen voor leerjaar 3 van PrO.

Download het document

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

Tegemoetkoming schoolkosten en laptopregeling

Wist u dat er een regeling tegemoetkoming schoolkosten bij de Gemeente Meierijstad kan worden aangevraagd? Ook is er een vergoeding mogelijk voor de aanschaf van een laptop wanneer uw kind voor de eerste keer naar de middelbare school gaat.

Download het document

Handleiding online onderwijs via Teams

In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je vanuit huis online kunt deelnemen aan de lessen, als dat voor jou van toepassing is.

Download het document

Juryrapport Excellente School

Het rapport van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie.

Download het document

Koers 2023 | OMO

'Koers 2023' is het strategisch beleidsdocument van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Download het document

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft ouders, jongeren en andere geïnteresseerden inzicht in de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt binnen de school.

Download het document

Flyer Magister voor brugklassers

Flyer over de functionaliteiten van Magister voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Handleiding Magister 6.0 (leerlingen)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor leerlingen.

Download het document

Handleiding magister 6.0 (ouders)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor ouders.

Download het document

Magister - Handleiding wachtwoord vergeten - Ouders

Korte handleiding voor ouders die hun wachtwoord voor Magister kwijt zijn.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Anti-agressie protocol

Dit protocol ligt ten grondslag aan het preventief schoolveiligheidsbeleid op het Fioretti College.

Download het document

ICT Protocol | Reglement gebruik communicatiemiddelen

Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen als de computer, internet, e-mail en telefonie.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Procedure bij bezwaar en beroep tegen besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing, verwijdering en examenzaken.

Download het document