Downloads

Doorstroommodel praktijkonderwijs

Download het document

Presentatie informatieavond Pro leerjaar 3 stage

Download het document

Protocol ERWD

Download het document

Dyslexieprotocol

Download het document

Jaarverslag 2022

Download het document

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

Koers 2023 | OMO

'Koers 2023' is het strategisch beleidsdocument van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Download het document

Flyer Magister voor brugklassers

Flyer over de functionaliteiten van Magister voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Procedure bij bezwaar en beroep tegen besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing, verwijdering en examenzaken.

Download het document