Downloads

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs. In de brugklasfolder komen ook leerlingen aan het woord en staat een afstandentabel afgedrukt.

Download het document

Jubileumkrant 25 jaar Fioretti College

Jubileumkrant ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Fioretti College.

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document