Downloads

Corona-protocol | Afdeling vmbo

Het Fioretti College hanteert voor de afdeling vmbo een protocol waarin het beleid rondom de Corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Corona-protocol | Afdeling PrO

Het Fioretti College hanteert voor de afdeling PrO een protocol waarin het beleid rondom de Corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

The RentCompany | Informatie- en bestelflyer met bestelcode

Informatie- en bestelflyer met de bestelcode voor de huur of koop van een Windows laptop via The RentCompany.

Download het document

Handleiding online onderwijs via Teams

In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je vanuit huis online kunt deelnemen aan de lessen, als dat voor jou van toepassing is.

Download het document

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs. In de brugklasfolder komen ook leerlingen aan het woord en staat een afstandentabel afgedrukt.

Download het document

Jubileumkrant 25 jaar Fioretti College

Jubileumkrant ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Fioretti College.

Download het document

Presentatie vmbo tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling vmbo, die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 16 en 19 november.

Download het document

Presentatie PrO tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling praktijkonderwijs (PrO), die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 16 en 19 november.

Download het document

The RentCompany | Flyer Windows laptop (11.6 inch)

Flyer van TheRentcompany over de Windows laptop met 11.6 inch beeldscherm.

Download het document

The RentCompany | Flyer Windows laptop (13.3 inch)

Flyer van TheRentcompany over de Windows laptop met 13.3 inch beeldscherm.

Download het document

The RentCompany | Flyer met veelgestelde vragen

Flyer met antwoorden op veelgestelde vragen over de aanschaf van een laptop van The RentCompany.

Download het document

Routeplanner PO naar VO

Routeplanner voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Download het document

Schoolvakanties 2020-2021

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Schoolvakanties 2021-2022

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Juryrapport Excellente School

Het rapport van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie.

Download het document

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022

Dit is het officiële aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2021-2022

Download het document

Flyer Magister voor nieuwkomers

Flyer over de functionaliteiten van Magister voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Download het document

Routebeschrijving

Uitgebreide routebeschrijviing naar het Fioretti College en een plattegrond van Veghel en omgeving.

Download het document

Examenreglement | Deel 1 | Schooljaar 2020-2021

Deel 1 van het examenreglement voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Examenreglement | Deel 2 | Schooljaar 2020-2021

Deel 2 van het examenreglement voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Informatie examens 2021

Alle belangrijke data rondom de examens in 2021 in één document.

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Verlofkaart voor aanvraag kort verlof

Verlofkaart voor de aanvraag van kort verlof, zoals bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of trouwpartij.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document