Buitenschoolse zaken

Op het Fioretti College vinden gedurende het schooljaar allerlei buitenschoolse activiteiten plaats. Dat kunnen schoolbrede activiteiten zijn, maar ook activiteiten per afdeling, profiel of leerjaar. Daarnaast zijn enkele vakken/leergebieden binnen hun programma actief op cultureel gebied, zoals Nederlands, Tekenen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, CKV en Maatschappijleer. Hieronder een greep uit de vele buitenschoolse activiteiten.

Culturele activiteiten in lesverband

 • Excursies naar tentoonstellingen, musea, bibliotheek;
 • Voorstellingen door theatergroepen op school;
 • Bezoeken van culturele activiteiten en culturele instellingen;
 • Culturele activiteiten buiten de dagelijkse lessen.

Schoolbrede activiteiten

 • Open Podium 'Come Together'
 • Excursies;
 • Schoolbands.

Overige activiteiten

 • Mentordag;
 • Actiedag/sponsoractie;
 • Projectdagen;
 • Schoolfeesten;
 • Schoolkampen;
 • Excursies naar Europese steden;
 • Activiteitenweek in de Ardennen;
 • Kerstviering;
 • Sportdagen;
 • Bedrijfsbezoeken;
 • Eindexamengala;
 • Diploma-uitreiking.