Mission Statement

Mission Statement

Het mission statement van onze school is op twee plaatsen in het gebouw op de muur geprojecteerd. Hier maken we ons sterk voor en hier mag u ons op aanspreken.

Elkaar kennen en erkennen
Weten waar je vandaan komt én naartoe gaat
Op het Fioretti wordt meerwaarde gecreëerd
en geanticipeerd op de toekomst
Een school die je uitdaagt tot presteren
Geborgen, duurzaam en vooruitstrevend
Samen werken aan wat je wilt en kunt
Dát is leren op 't Fioretti