Roosterwijzigingen

PrO

Bij ziekte of afwezigheid van een leraar worden de lessen overgenomen door een andere leraar. Soms is dat niet mogelijk en wordt het rooster aangepast. Wijzigingen zijn in Magister terug te vinden.

Mavo-vmbo

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Wanneer een leraar afwezig is, komt er een vervanger of wordt het rooster aangepast. Wanneer een les uitvalt, ga je naar de aula. 

Actuele rooster

Het is belangrijk dat leerlingen elke dag in hun Magister-app kijken of er roosterwijzigingen zijn. Het actuele rooster is ook te zien in Magister op de vaste pc of op de laptop.