Downloads

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

The RentCompany | Informatie- en bestelflyer met bestelcode

Informatie- en bestelflyer met de bestelcode voor de huur of koop van een Windows laptop via The RentCompany.

Download het document

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs. In de brugklasfolder komen ook leerlingen aan het woord en staat een afstandentabel afgedrukt.

Download het document

Presentatie vmbo tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling vmbo, die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 16 en 19 november.

Download het document

Presentatie PrO tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling praktijkonderwijs (PrO), die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 16 en 19 november.

Download het document

Routeplanner PO naar VO

Routeplanner voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Download het document

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022

Dit is het officiële aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2021-2022

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Uitslag rekentoets 2015-2016

Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets op het Fioretti College, met een gemiddelde per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht.

Download het document

Informatiegids Passend Onderwijs 2014

Informatiegids voor ouders over de invoering van passend onderwijs en de zoektocht naar de juiste school voor hun kind.

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Gedragscode van het Fioretti College

Gedragscode met daarin algemene uitgangspunten en afspraken over zaken als machtsmisbruik, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en privacy.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Anti-agressie protocol

Dit protocol ligt ten grondslag aan het preventief schoolveiligheidsbeleid op het Fioretti College.

Download het document

ICT Protocol | Reglement gebruik communicatiemiddelen

Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen als de computer, internet, e-mail en telefonie.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document