Downloads

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

Examenboekje 2021 voor bb + kb

Informatieboekje met belangrijke instructie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2021 voor bb + kb.

Download het document

Examenboekje 2021 voor mavo

Informatieboekje met belangrijke instructie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2021 voor mavo.

Download het document

Schoolvakanties 2020-2021

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Schoolvakanties 2021-2022

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft ouders, jongeren en andere geïnteresseerden inzicht in de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt binnen de school.

Download het document

Informatie examens 2021

Alle belangrijke data rondom de examens in 2021 in één document.

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Uitslag rekentoets 2015-2016

Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets op het Fioretti College, met een gemiddelde per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Verlofkaart voor aanvraag kort verlof

Verlofkaart voor de aanvraag van kort verlof, zoals bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of trouwpartij.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document