Laptop kopen of huren

Eerstejaars basis-, kader- en mavo-leerlingen starten op het Fioretti College met blended learning. Dat staat voor een mix van leerstijlen, waarbij enerzijds moderne media (ict) ingezet worden en anderzijds de vertrouwde (werk)boeken gebruikt worden. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze daarmee op school en thuis gaan werken. Een laptop kan door ouders en leerlingen zelf worden aangeschaft, maar moet wel aan bepaalde specificaties voldoen. Een andere mogelijkheid is het kopen of huren van een notebook via The Rentcompany.

Eerstejaars leerlingen

Alle ouders van eerstejaars leerlingen krijgen een brief met uitvoerige uitleg en een flyer van The Rentcompany. Lees die informatie aandachtig door.

Tweede- en derdejaars zij-instromers van het Zwijsen College
Zij-instromers van het Zwijsen College, die instromen in leerjaar 2 of 3, moeten eerst een Windows laptop bestellen bij de RentCompany (zie punt 1). Daarna kunnen ze met vermelding van het nieuwe bestelnummer het contract voor hun chromebook opzeggen (zie punt 18), indien het een gehuurd chromebook betreft. Op het Fioretti College werken we namelijk met Windows notebooks en niet met chromebooks.

Kopen of huren via The Rentcompagny
Kiest u voor het kopen of huren van een laptop via The Rentcompany dan verzorgt deze firma het gehele traject.

Veelgestelde vragen
Om een aantal zaken verder toe te lichten, hebben we hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

1. Hoe kan ik een laptop bestellen?

 • U kunt een notebook bestellen door naar www.rentcompany.nl/bestellen te gaan en de code NU5BY3U te gebruiken. U vindt de code ook in de brief die u via de email ontvangt, alsmede in het kennismakingsboekje dat op woensdag 19 juni is uitgereikt aan uw zoon of dochter.

2. Moet ik huren of kopen?

 • Dat bepaalt u helemaal zelf. Voor service en onderhoud maakt dat niets uit.
 • Kopen is uiteindelijk iets goedkoper dan huren.

3. Bestel ik via The Rentcompany een laptop die compleet is of moet ik zelf nog voor bepaalde zaken zorgen?

 • Met de bestelling, ongeacht het model dat u kiest, krijgt u een complete en volledig ingerichte laptop, inclusief besturingssysteem Windows 10 versie 22h2, Microsoft Office 365 en een degelijke hoes.

4. Is de laptop goed verzekerd tegen schade en diefstal?

 • Ja, de aanschaf is inclusief een uitstekend service-abonnement van The Rentcompany, ongeacht het model dat u kiest en ongeacht of u huurt of koopt.

5. Wanneer ontvangt mijn zoon/dochter de laptop?

 • Bestel uiterlijk 31 juli, zodat uw zoon/dochter zeker is van levering bij de start van het nieuwe schooljaar. Hiermee voorkomt u extra administratiekosten van € 19,95.
 • In eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen persoonlijk hun laptop op school. Samen met de mentor wordt de laptop de eerste keer opgestart.
 • Wij verzorgen een introductieles ‘werken met de laptop’.

6. Moet ik via The Rentcompany een laptop bestellen of kan ik er privé één aanschaffen?

 • Wij kunnen u niet verplichten om gebruik te maken van het aanbod van The Rentcompany, maar adviseren het wel. De eisen voor een eigen aangeschafte laptop zijn:
  -  Minimale grootte beeldscherm 11,6 inch
  -  Maximale grootte beeldscherm 14 inch
  -  Besturingssysteem Microsoft Windows 10 versie 22h2 of hoger
     (Advies: via www.slim.nl kunt u gratis een upgrade doen naar Windows 10 Education)
  -  Minimaal een Intel Pentium processor
  -  Interngeheugen minimaal 8GB
  -  Batterijduur van minimaal 6 uur
  -  Minimale disk opslagcapaciteit 128GB van het type SSD
  -  Wi-Fi kaart die zowel 2.4GHz als 5.0GHz ondersteunt
 • Heeft u al een laptop en wilt u controleren of deze aan de specificaties voldoet? Doe dit dan op de volgende manier:
  Controle processor type, geheugen en Windows-versie door:
  -  Rechter muisklik op Start en selecteer Systeem
  -  Processor: bijvoorbeeld Intel i3
  -  Geïnstalleerd RAM-geheugen: bijvoorbeeld 8GB
  -  Windows Editie: bijvoorbeeld Windows 10 Education
  Controle disk type opslag en type Wi-Fi:
  -  Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de leverancier van de laptop.

7. Kan ik ook een laptop met ander besturingssysteem aanschaffen en gebruiken?

 • Nee, een Chromebook met Chrome OS (bijv. HP, Acer of Asus) kan niet worden gebruikt
 • Ook een Apple MacBook kan niet worden gebruikt.

8. Wat zijn de argumenten om gebruik te maken van het aanbod van The Rentcompany?

 • Kwalitatief een zeer hoogwaardig product. Het is geen consumentenlaptop maar een notebook uit de zakelijke markt, ontwikkeld voor het onderwijs en daarmee een topproduct.
 • De prijs-kwaliteit verhouding is zeer goed. Voor die prijs krijgt u nergens dezelfde kwaliteit.
 • Met het easy4u zekerheidspakket bent u prima verzekerd tegen schade en diefstal.
 • Een vervangende notebook bij schade.
 • Een laptop die voldoet aan alle vereiste specificaties en dus ook werkt. Daarnaast een batterijduur van tenminste 6 uur.
 • De ervaring leert ons dat een andere laptop vaak leidt tot problemen, omdat deze niet voldoet aan de minimale specificaties.

9. Mag de laptop mee naar huis of blijft de laptop op school?

 • De laptop gaat dagelijks mee naar school en naar huis en kan niet bewaard worden op school. Het is juist de bedoeling dat de leerling thuis én op school werkt met de laptop.
 • Omdat de laptop dagelijks vervoerd moet worden wordt er een degelijke en stevige beschermhoes meegeleverd.

10. Wat zijn de mogelijke nadelen van een eigen aangeschafte laptop?

 • De laptop voldoet, ondanks de toezeggingen van de leverancier, niet aan de gestelde eisen en werkt daardoor niet naar behoren.
 • Bij technische storingen is er geen ondersteuning.
 • Er is geen vervangend apparaat beschikbaar tijdens een reparatie.
 • De laptop wordt niet door de school ingericht met een besturingssysteem.
 • Houd er rekening mee dat - wanneer de notebook niet goed functioneert - uw zoon/dochter niet goed kan deelnemen aan het digitale onderdeel van de lessen.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de notebook, bij gebreken, zo snel mogelijk weer hersteld en beschikbaar is.

11. Kan ik door omstandigheden de overeenkomst tussentijds beëindigen?

 •  Ja, ouders kunnen de overeenkomst ontbinden, indien de betreffende leerling het Fioreti College verlaat.

 12. Van wie is de laptop aan het einde van de huurlooptijd?

 • De laptop gaat retour naar The Rentcompany.
 • Na ontvangst in functionerende staat zal het borgbedrag worden terugbetaald.
 • Indien u de laptop niet retour stuurt, blijft u eigenaar van het apparaat en zal het eerder betaalde borgbedrag niet aan de huurder worden terugbetaald. Er vindt dan automatisch eigendomsoverdracht plaats.

13. Móeten alle ouders van de eerstejaar basis-, kader- en mavo-leerlingen een laptop aanschaffen?

 • Lesmateriaal (boeken, digitaal lesmateriaal) wordt gratis door de school geleverd. Een laptop valt niet onder dit gratis materiaal.
 • We kunnen ouders niet verplichten om een notebook aan te schaffen. Toch vragen wij u om dit wel te doen.
 • Om het aangeboden onderwijsprogramma goed te kunnen volgen, is een laptop tegenwoordig onmisbaar.
 • Leermateriaal wordt steeds meer digitaal aangeboden en dat maakt meer maatwerk mogelijk.
 • In het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt is er eigenlijk geen omgeving of beroep meer te bedenken waar ICT (nieuwe technologie) afwezig is.
 • Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij en dat kan niet zonder digitale geletterdheid.

14. Moet ik betalen voor (digitale) leermiddelen?

 •  Nee, boeken én digitaal lesmateriaal worden gratis aangeboden.

 15. Wat is het beleid betreffende het opladen van BYOD apparaten op school?

 • De leerling dient het apparaat volledig opgeladen mee te nemen naar school.
 • De leerling moet zich ervan bewust zijn dat het Fioretti College niet verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van een oplaadpunt.

16. Is de laptop van mijn kind veilig op school?

 • De laptop wordt door de leerling bij zich gehouden. Iedere leerling heeft een eigen kluisje waarin de laptop kan worden opgeborgen.
 • De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van het apparaat. Diefstal en schade is wel verzekerd via het abonnement van The Rentcompany.

17. Moet ik zelf een goed antivirus programma installeren?

 • Nee, Windows 10 heeft een antivirus programma in zich.

 18. Is uw zoon/dochter een zij-instromer in leerjaar 2?

 • Maakt uw zoon/dochter de overstap van het Zwijsen College naar het Fioretti College? Bestel dan volgens de procedure hierboven een Windows notebook (stap 1).
 • Kies voor een contract van 36 i.p.v. 48 maanden (in geval van instroom in leerjaar 2).
 • Mocht uw zoon/dochter van het Zwijsen College komen, zeg dan het huurcontract voor het chromebook op bij de Rentcompany (1 maand opzegtermijn). Geef daarbij ook het nieuwe bestelnummer door.
 • Mocht uw zoon/dochter van een andere middelbare school komen en al een Windows notebook van de Rentcompany hebben? Dan kan hij/zij die uiteraard blijven gebruiken en hoeft er geen nieuwe bestelling geplaatst te worden. Geef de schoolwijziging wel door aan de RentCompany.

19. Overige vragen

 • Heeft u nog andere vragen dan kunt u contact opnemen met service desk van The Rentcompany via www.rentcompany.nl/contact. Denk aan vragen over huur, koop, borg, financiële afhandeling en verhuizing.
 • Voor overige vragen kunt u een mail sturen naar laptop@fioretticollege.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.