Excellente School

Het Fioretti College ontving op maandag 20 januari het predicaat ‘Excellente School’ uit handen van Hanneke Taat, voorzitter van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie. Het predicaat is toegekend voor de afdeling vmbo voor de jaren 2020 t/m 2022.

We ontvingen het predicaat excellent vanwege onze bovengemiddelde aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit het Team Ondersteuning Fioretti (TOF) worden vakdocenten en mentoren geschoold en begeleid. Op leerlingniveau kan remedial teaching, een coach of persoonlijk begeleider worden ingezet. Andere speerpunten zijn contact met ouders, maatwerk, persoonlijke aandacht en trainingen. Leerlingen voor wie het reguliere onderwijs nog een te grote stap is, starten in koersklassen. In kleine groepen wordt maatwerk geleverd en worden leerlingen begeleid om de overstap naar de reguliere klassen te maken.

Klik hier om het juryrapport te downloaden.
Klik hier om het nieuwsartikel te lezen.