Burgerschapsestafette (BEst)

De Burgerschapsestafette (BEst) is sinds september 2020 uitgerold op het Fioretti College. BEst heeft als doel dat elke leraar bij elk vak burgerschapslessen geeft. De estafette beoogt dat je als leraar minimaal twee lessen burgerschap geeft per jaar.

Onderwerpen voor deze lessen kunnen divers zijn:

  • een les die aansluit bij de lesstof van het vak
  • een les die ingaat op de actualiteit
  • een les die aansluit bij de belevingswereld en interesse van de leerling

De lessen die je geeft, stem je vooraf af met de burgerschapsambassadeur. Samen kijk je of de doelen van de BEst overeenkomen met jouw ontwerp. Daarna kun je de les geven. Vervolgens evalueer je de les door middel van feedback. De laatste stap is om jouw les te uploaden op de website www.burgerschapsestafette.com. Dus door een BEst-les te geven, geef je het estafettestokje op symbolische wijze door aan de volgende leraar.

Op bovengenoemde website staat heel veel inspiratiemateriaal, dankzij al de lessen burgerschap die al op de OMO-scholen (per vak of leergebied en over leerjaren) zijn gegeven. Alle voorbeelden besteden aandacht aan burgerschap, met vraagstukken en vraagstellingen die morele dilemma’s bevatten. Het inspiratiemateriaal kun je naar eigen inzicht opnemen in bestaande curricula. Laat je vooral niet tegenhouden door vak- of niveauspecificaties van dilemma’s, maar laat je inspireren door het beschikbare materiaal in deze database!

In onderstaande animatie wordt de Burgerschapsestafette (BEst) verder toegelicht:


Via deze pagina plaatst de burgerschapsambassadeur regelmatig nieuwsitems en ideeën, die een goed uitgangspunt kunnen zijn voor jouw BEst-les. Ook vermelden we de botsende waarden en de bouwstenen van het curriculum erbij. Deze laatste twee onderdelen moeten worden ingevuld bij het uploaden van de BEst-les. 

We wensen jou heel veel succes en inspiratie bij het vormgeven, verzorgen, evalueren en uploaden van jouw burgerschapslessen.

Titel Botsende waarden Bouwstenen Curriculum.nu Website  
Drugs toestaan of verbieden? Vrijheid vs maatschappelijke verantwoordelijkheid Vrijheid
Gelijkheid
Macht
Inspraak
Klik hier
Toestaan van ‘Naming and shaming’ online. Vrijheid vs integriteit

Vrijheid
Gelijkheid

Klik hier
Kan iemand voor je bepalen hoeveel kinderen je kan of mag krijgen? Zelfbepaling vs macht Vrijheid
Gelijkheid
Macht
Inspraak
Klik hier
Genderneutraal Gouden Kalf: leeg en voorbarig gebaar of logisch besluit? Indentiteit vs traditie Vrijheid
Gelijkheid
Diversiteit
Identiteit
Klik hier
Bepaalt de politiek de toekomst van jongeren? Macht vs autonomie Macht
Inspraak
Klik hier
Is Lars met gelakte nagels wel of niet welkom achter de kassa? Zelfbepaling vs traditie Identiteit Klik hier
Is de klimaatcrisis een taak van de overheid of van iedereen? Burgerschap vs democratie Macht
Inspraak
Klik hier
Eerste homostel krijgt baby via eiceldonatie bij draagmoeder: Grote mijlpaal of gaat dit tegen natuurwetten in? Zelfbeschikking vs wetenschap Technologisch
burgerschap
Identiteit
Klik hier
Beledigende reacties online: wie is er verantwoordelijk? Publieke verantwoordelijkheid vs vrijheid Macht
Inspraak
Klik hier
Chinezen mogen nu drie kinderen krijgen, maar lijken dat niet te willen. Publieke verantwoordelijkheid vs vrijheid Globalisering
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Meisje (14) schrijft brief aan Rutte: 'Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren!' Milieubewustheid vs democratie en leiderschap

Duurzaamheid
Macht
Inspraak
Democratische
cultuur

Klik hier
Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen en heeft het zin? Gelijkheid vs leiderschap technologisch
burgerschap
Klik hier
Apple wil iPhones scannen op kinderporno - waarom dat wel/geen goed idee is. Vrijheid vs leiderschap Macht
Inspraak
Klik hier
Reisorganisaties eisen vaccinatiebewijs. Vrijheid vs solidariteit Solidariteit
Macht
Inspraak
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Zuid-Amerikaanse vaccinatiereizen: vakantie en daarna een prik. Creativiteit vs welvaart Solidariteit
Macht
Inspraak
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Franse 'voorrang voor gevaccineerden' zaait verdeeldheid. Solidariteit vs macht Solidariteit
Macht
Inspraak
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Oude rechtbank Amsterdam gaat met de vrachtauto naar Enschede. Welvaart vs milieubewustzijn Technologisch
burgerschap
Duurzaamheid
Klik hier
Het vaccineren van tieners: de voor- en nadelen. Vrijheid vs solidariteit Macht
Inspraak
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Monsieur Cannibale maakt in Efteling plaats voor Sinbad de Zeeman. Traditie vs gelijkheid Identiteit
Globalisering
Macht
Inspraak
Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Geen reclame voor junkfood meer op Britse tv voor 21.00 uur. Macht vs gezondheid Duurzaamheid
Macht
Inspraak
Klik hier
Laatste waarschuwing aan oliebedrijven: stoppen met export giftige benzine. Milieubewustheid vs welvaart Duurzaamheid Klik hier
Sommige landen hebben zo veel ingekocht dat ze iedereen vier keer kunnen vaccineren. Welvaart en daadkracht vs mededogen

Vrijheid
Gelijkheid
Solidariteit

Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Kiezen we voor milieuvriendelijke boerenbedrijven? Milieubewustheid vs welvaart Duurzaamheid
Macht
Inspraak
Klik hier
Oproep uit IC-hoek: Versoepel aantal maatregelen, accepteer meer overlijdens. Waardigheid en respect vs relativisme Solidariteit Klik hier
Rode Kruis wil helpen met vaccineren in buitenland. Dienstbaarheid vs zelfbehoud Solidariteit Klik hier
Concerns waarschuwen Brazilië m.b.t. ontbossing: bezorgd burgerschap of stoere praat? Welvaart vs milieubewustheid Duurzaamheid Klik hier
Nederlanders smullen van vleesvervangers, maar marktaandeel blijft klein. Traditie vs milieubewustheid Duurzaamheid Klik hier

Drie harde klappen voor de oliereuzen.

Welvaart vs milieubewustheid Duurzaamheid Klik hier
Betrokkenen bij stichting Van Lienden wisten niet van commerciële activiteiten. Zakelijkheid vs  onbaatzuchtigheid en nationaal belang Vrijheid
Gelijkheid
Klik hier
Kiezen we voor labelen van groepen mensen die anders zijn? Integratie vs zelfverwezelijking Diversiteit
Identiteit
Via John
Gebrek aan Europees antwoord op migratiedruk leidt tot misstanden. Nationaal belang vs ontwikkelingssamenwerking Solidariteit Klik hier
Miljoen huizen erbij? Dan is meer bouwen in groene gebieden onvermijdelijk. Welzijn vs milieubewustheid Duurzaamheid Klik hier
Pikken robots straks al onze banen in? (Technologische) vernieuwing vs zingeving Digitaal samenleven
Technologisch burgerschap
Klik hier
Ontbossing in relatie met vleesconsumptie Economische belangen vs traditie Duurzaamheid
Globalisering
Klik hier 
Zijn vleesvervangers de oplossing van de toekomst? Economische belangen vs traditie Duurzaamheid Klik hier
De migranten in Lampedussa  Persoonlijke ontwikkeling vs gezamenlijke verantwoordelijkheid Solidariteit
Globalisering 
Klik hier
CO2-opslag in de Noordzee Milieubewustzijn vs publieke verantwoordelijkheid  Duurzaamheid
Macht
Inspraak
Klik hier
Moet de overheid zich bemoeien met de prijzen van gezonde en ongezonde voedingsmiddelen?  Gezondheid vs welvaart Macht
Inspraak
Klik hier
Kiezen we voor inclusiviteit in de EU? Inclusiviteit vs onwetendheid Diversiteit
Macht
Inspraak
Klik hier
Stunten met een kratje bier? Publieke verantwoordelijkheid vs vrijheid Slidariteit Klik hier
Wat vinden we van het promoten van Cola op een sportevenement? Welvaart vs gezondheid Macht
Inspraak
Klik hier
Kiezen we voor hand in hand met wetenschap en sport? Wetenschap vs sportiviteit Technologisch burgerschap Klik hier
De gouden koets? Historie handhaven of niet? Traditie en historie vs gelijkheid Vrijheid
Gelijkheid
Globalisering
Klik hier
Bepalen de techgiganten ervoor welke apps we kunnen downloaden? Gelijkheid vs leiderschap Technologisch burgerschap Klik hier
Kiezen we voor een eerlijk klimaatbeleid met vleestaks? Milieubewustzijn vs welvaart Duuraamheid Klik hier