Doelgroep

Er zijn landelijke toelatingscriteria voor toelating tot het Praktijkonderwijs (PrO). Na onderzoek en bespreking door de regionale verwijzingscommissie krijgt een leerling een beschikking voor het PrO. De commissie mag een positieve beschikking voor het PrO toekennen aan:

  • leerlingen die niet mee kunnen komen in het VMBO;
  • leerlingen met een leerachterstand;
  • leerlingen met een IQ tussen 60 en 75.