Veranderingen in het ziek- en betermelden per 1 januari 2023

Veranderingen in het ziek- en betermelden per 1 januari 2023

Geplaatst op: donderdag 22 december 2022

Een ouder kan zijn zoon/dochter op 2 manieren ziekmelden. Via de ziekmeldingenapp en telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur bij de receptie.

Ziekmelding via de app:

De school wil het ziekmelden via de app stimuleren. Ziekmelden via de app kan voor 1 of 2 dagen. Daarna moet de ouder deze herhalen. De receptie stuurt na het 2de lesuur een bevestiging van de ziekmelding naar het eerst geregistreerde e-mailadres van de ouder in Magister

Telefonisch ziekmelden:

Als er via de receptie een ziekmelding binnenkomt zal de receptie vanaf 1 januari vragen of dit voor 1 of 2 dagen geldt. De receptie zet deze ook zo door. De ouder zal opnieuw moeten bellen na 2 dagen als de leerling nog ziek is. Ook hier wordt er elke dag een bevestigingsmail gestuurd door de receptie na afloop van het 2de lesuur naar het eerst geregistreerde e-mailadres van de ouder in Magister

De leerling hoeft vanaf 1 januari 2023 geen betermeldingsbrief meer in te leveren.

Ouders ontvangen een brief met uitleg deze week.

Bekijk al het nieuws