Leerlingen & Gedragsregels

Je bent leerling bij het Fioretti College. We verwachten van jou dat je samen met ons werkt aan een goede sfeer op school. Aan welke regels moet je je houden? En wat mag jij van het Fioretti College verwachten?

Gedragscode

Onze school hanteert een 'Gedragscode' waarin aangegeven wordt wat de waarden en normen van de school zijn. Het document bestaat uit algemene uitgangspunten en afspraken over zaken als machtsmisbruik, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en privacy.

  • Klik hier om de 'Gedragscode' te downloaden.

Algemene schoolregels

In onze algemene schoolregels staan de afspraken op het gebied van roken, te laat komen, kleding, computer, internet, e-mail en mobieltjes.

  • Klik hier om de schoolregels te bekijken;
  • Klik hier om het 'Reglement gebruik communicatiemiddelen' te downloaden.

Pesten

Word jij (of een andere leerling) gepest? Kijk dan hier wat je moet doen en wat het Fioretti doet om pesten te voorkomen en te stoppen.

  • Klik hier om het 'Pestprotocol' te downloaden.

Anti-agressieprotocol

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Wil je weten welke afspraken de school heeft op dit gebied?

  • Klik hier om het 'Anti-agressie protocol' te downloaden.

Vertrouwenspersonen

Ben je slachtoffer van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie? Neem contact op met één van onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen van het Fioretti College zijn mevrouw M. van Driel (onderbouw vmbo), mevrouw D. Michiels (bovenbouw vmbo) en mevrouw N. Yücel (PrO).

  • Klik hier om de Klachtenregeling Seksuele Intimidatie te downloaden.

Ernstige klachten die kunnen ook voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal adviseren, informeren en indien nodig begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via 0900-1113111 (lokaal tarief).

Overig

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van medewerkers, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase op schoolniveau is doorlopen. Schriftelijke klachten moeten worden ingediend bij mevrouw A. O'Connor, algemeen directeur van VO-Veghel. Dat kan via het e-mailadres info@fioretticollege.nl.

  • Klik hier om de 'Klachtenregeling OMO' te downloaden.

Contact

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek? Gebruik dan het contactformulier. Jouw e-mail wordt vertrouwelijk behandeld.