MR & Gedragsregels

U bent lid van de medezeggenschapsraad van het Fioretti College. We verwachten dat iedereen bijdraagt aan een prettige schoolsfeer. Welke gedragsregels hanteert het Fioretti College? En wat mag u van de school verwachten?

Algemene schoolregels

In onze algemene schoolregels staan de afspraken op het gebied van roken, te laat komen, kleding, computer, internet, e-mail en mobieltjes.

  • Klik hier om de schoolregels te bekijken;
  • Klik hier om het 'Reglement gebruik communicatiemiddelen' te downloaden.

Pesten

Het Fioretti zet zich actief in om pesten te voorkomen en te stoppen.

  • Klik hier om het 'Pestprotocol' te downloaden.

Anti-agressieprotocol

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Wilt u weten welke afspraken de school heeft op dit gebied?

  • Klik hier om het 'Anti-agressie protocol' te downloaden.

Afhandelen incidenten

Registratie en melding van incidenten is wettelijk verplicht. Tevens draagt het bij een ‘dossiervorming’, indien iemand frequent over de streep gaat. Wel zo veilig. Voor alle betrokkenen! Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande formulieren:

Vertrouwenspersonen

Wanneer een leerling (mogelijk) slachtoffer is van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie, kan hij/zij terecht bij één van onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen van het Fioretti College zijn mevrouw M. van Driel (onderbouw vmbo), mevrouw D. Michiels (bovenbouw vmbo) en mevrouw N. Yücel (PrO).

  • Klik hier om de Klachtenregeling Seksuele Intimidatie te downloaden.

Ernstige klachten die kunnen ook voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal adviseren, informeren en indien nodig begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via 0900-1113111 (lokaal tarief).

Overig

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van medewerkers, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase op schoolniveau is doorlopen. Schriftelijke klachten moeten worden ingediend bij mevrouw B.A. Baelemans, algemeen directeur van VO-Veghel. Dat kan via het e-mailadres info@fioretticollege.nl.

  • Klik hier om de 'Klachtenregeling OMO' te downloaden.

Voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken volgt onze school het reglement van OMO.

  • Klik hier om het 'Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO' te downloaden.

Ook is er een reglement MR van OMO beschikbaar.

  • Klik hier om het 'Reglement MR OMO' te downloaden

Contact

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Behoefte aan meer informatie of een persoonlijk gesprek? Gebruik dan het contactformulier. Uw e-mail wordt vertrouwelijk behandeld.