Schoolregels

Algemeen

 • Zorg dat je op tijd op school bent;
 • Voor lessen, activiteiten en afspraken ben je alle dagen beschikbaar van 8.30 tot 16.55 uur;
 • Kijk op de Magister-app of de website van de school of er les- of lokaalwijzigingen zijn;
 • ­Buitenlesactiviteiten zoals projectdagen, sportdagen, excursies en fio-weekactiviteiten zijn schooldagen. Je moet dus gewoon aanwezig zijn.

Praktijklessen en lessen Bewegen en Sport

 • ­Bij praktijklessen is het dragen van beroepskleding verplicht;
 • Bij praktijklessen moeten de regels van veiligheid en hygiëne in acht genomen worden;
 • Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van sportkleding voor alle leerjaren verplicht. Het tenue bestaat uit een korte broek en een T-shirt met korte mouwen. Voor de lessen in de gymzaal zijn zaalschoenen die niet afgeven verplicht. Bij buitensport op de sportvelden geven we het dringende advies om schoenen met noppen te dragen.

Lesuitval & Tussenuren

 • Wanneer een leraar afwezig is, komt er een vervanger of wordt het rooster aangepast;
 • Wanneer een les uitvalt of bij tussenuren ga je naar de aula of de aangewezen ruimte;
 • Tijdens een tussenuur mag je niet in de gangen, garderobe of lokalen zijn;
 • ­Je verblijft in de aula, in de centrale hal of op het schoolterrein. Je mag niet van het schoolterrein af. Leerlingen van de bovenbouw vmbo mogen het schoolterrein wel verlaten.

Tijdens de pauzes

 • ­Tijdens de pauzes mogen leerlingen van de onderbouw het schoolterrein niet verlaten.
 • In de pauzes verblijf je in de aula, in de hal of op het schoolterrein;
 • Eten en drinken mag je alleen in de aula, de centrale hal of buiten;
 • Afval gooi je in de daarvoor bestemde bakken. We houden samen de school en het schoolplein schoon;
 • Na de pauzes wordt er op het vmbo door een klas opgeruimd en schoongemaakt.

Huiswerk en/of boeken vergeten

 • Wanneer je (per rapportperiode) voor de tweede keer je huiswerk niet af hebt of wanneer je (zonder geldige reden) je boeken niet bij je hebt, kan de leraar een passende sanctie opleggen;
 • Hiervan wordt een notitie gemaakt in Magister.

Verwijderd uit de les

 • ­Word je verwijderd uit de les, dan meld je je bij de dagdienst voor een ‘eruit-brief’. Verwijdering is een ernstige noodmaatregel. Je ouders worden hiervan op de hoogte gesteld;
 • Aan het einde van de les meld je je met de ingevulde ‘eruit-brief’ weer bij de leraar om het probleem op te lossen en wordt er eventueel een maatregel genomen;
 • Bij praktijkonderwijs blijf je op de receptie/dagdienst wachten tot de leraar bij je is geweest om je verwijdering te bespreken;
 • Bij herhaling van wangedrag worden passende maatregelen genomen.

Niet toegestaan

 • ­Je mobiele telefoon blijft de gehele schooldag thuis of in je kluis. Leerlingen die zich niet aan deze regel houden, zullen bij overtreding worden doorverwezen naar de dagdienst om hun telefoon in te leveren. De telefoon zal pas na 16:05 uur worden teruggegeven, met uitzondering van dinsdag, waarbij leerlingen hun telefoon na 14:10 uur terugkrijgen. 
 • Eventueel kan de leraar naar aanleiding van het bovenstaande een strafmaatregel toepassen;
 • In het schoolgebouw heb je geen pet of capuchon op en in de lokalen draag je geen jas;
 • Het is in de school en op het schoolterrein niet toegestaan om te roken (ook geen vape) of energy drank te nuttigen;
 • Het is in de school of op het schoolterrein niet toegestaan om vuurwerk, drugs, snus, alcoholische dranken of wapens te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Het is niet toegestaan te gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook in de school en op het schoolterrein.

Bij overtredingen worden de genoemde spullen in beslag genomen en/of wordt er een passende maatregel genomen. Alcohol, vuurwerk, wapens en drugs worden altijd afgegeven aan de politie. De schoolleiding heeft het recht om kluisjes en tassen te laten controleren op aanwezigheid van o.a. alcohol, vuurwerk, wapens en drugs.

Bovenstaande regels gelden ook voor de buitenlesactiviteiten, zoals excursies, projecten en sportdagen.

Veiligheid op school

In het politie-adoptie-plan is overeengekomen dat de school met politie en justitie de afspraak heeft om wetsovertredingen en misdrijven, die in en om de school hebben plaatsgevonden, altijd te melden of indien nodig aan te geven.

Mogelijke maatregelen van de school

Zoals eerder al vermeld, is het nodig dat we met elkaar bepaalde gedragsregels afspreken en nakomen. Mocht het toch niet lukken om je aan die regels te houden, dan kan de school diverse maatregelen nemen. De volgende maatregelen heeft de school ter beschikking:

 • Waarschuwing en berisping;
 • Extra opdrachten;
 • Terugkomen of nablijven in je vrije tijd;
 • Een opvoedkundige maatregel of huishoudelijke taken, zoals binnen- en buitencorvee;
 • Ontzegging van toegang tot de les voor één dag;
 • Interne of externe schorsing voor één of twee dagen;
 • Tijdelijke verwijdering;
 • Definitieve verwijdering.

In de meeste van bovengenoemde gevallen worden je ouders mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gesteld. Natuurlijk hopen we dat bovenstaande maatregelen niet genomen hoeven te worden.

Pas op je spullen

Neem zo min mogelijk waardevolle of dure spullen mee naar school. De school is namelijk niet verantwoordelijk voor jouw verloren en/of gestolen eigendommen. Ga als volgt om met waardevolle spullen:

 • Maak gebruik van een kluisje;
 • Lever gevonden voorwerpen in bij de dagdienst;
 • Plaats fietsen en scooters in de daarvoor bestemde rekken;
 • Niet fietsen of rijden op het schoolterrein;
 • Sluit je fiets of scooter altijd af;
 • Laat geen waardevolle dingen in je jaszak zitten;
 • Zorg voor een kenmerk in je jas, tas, regenpak en gymspullen, om verwisseling te voorkomen;
 • Je krijgt aan het begin van het schooljaar een schoolpas. Deze pas moet je altijd bij je hebben;
 • Wanneer je geen gebruik maakt van een eigen laptop, maar een computer of laptop van school gebruikt, controleer die dan altijd voor en na het gebruik;
 • Als je iets vernielt, zul je het zelf moeten vergoeden;
 • Schade wordt altijd verhaald op de ouders/verzorgers.