Praktische informatie over onderwijs na kerst

Praktische informatie over onderwijs na kerst

Geplaatst op: donderdag 17 december 2020

Voor veel leerlingen zijn de scholen van 16 december tot maandag 18 januari gesloten. Voor de leerlingen die niet naar school mogen komen, gaan we na de kerstvakantie over op online onderwijs. Gelukkig zijn er ook veel uitzonderingen op deze regel.

Zo blijft onze school open voor examenleerlingen, onderwijs in praktijkgerichte vakken en koersklassen. Ook de leerlingen van het praktijkonderwijs mogen gelukkig gewoon naar school komen. In dit bericht lees je meer over wat deze maatregelen voor ieder leerjaar afzonderlijk betekenen.

Algemeen
Na de kerstvakantie werken we met een zogenaamd verkort lesrooster, dat geldt zowel voor de lessen die op school worden verzorgd als voor de online lessen. We houden daarbij onderstaand rooster aan:

Onderbouw + PrOBovenbouw
 1e  08:30 - 09:10 uur  1e  08:30 - 09:10 uur
 2e  09:10 - 09:50 uur  2e  09:10 - 09:50 uur
 Pauze  09:50 - 10:05 uur  3e  09:50 - 10:30 uur
 3e  10:05 - 10:45 uur  Pauze  10:30 - 10:45 uur
 4e  10:45 - 11:25 uur  4e  10:45 - 11:25 uur
 Pauze  11:25 - 11:50 uur  5e  11:25 - 12:05 uur
 5e  11:50 - 12:30 uur  Pauze  12:05 - 12:30 uur
 6e  12:30 - 13:10 uur  6e  12:30 - 13:10 uur
 Pauze  13:10 - 13:25 uur  7e  13:10 - 13:50 uur
 7e  13:25 - 14:05 uur  Pauze  13:50 - 14:05 uur
 8e  14:05 - 14:45 uur  8e  14:05 - 14:45 uur

Handleiding onderwijs op afstand
Klik hier om de handleiding te downloaden waarin staat hoe je als leerling via MS Teams kunt deelnemen aan de online lessen.

Praktijkonderwijs en combinatieklas BP1A
De leerlingen van het Praktijkonderwijs en van de combinatieklas Basisberoeps/PrO komen na de kerstvakantie weer naar school om hier op het Fioretti College hun lessen te volgen volgens bovenstaand verkort lesrooster. Leerlingen en ouders zijn hier reeds eerder over geïnformeerd. Daar waar het kan volgens de regels die binnen het bedrijf gelden, gaan stages gewoon door.

Leerjaar 1 en 2 vmbo
Leerlingen blijven thuis. Het onderwijs wordt volledig online aangeboden volgens bovenstaand verkort rooster. Lessen lichamelijke opvoeding, talenturen en oriëntatielessen worden tijdelijk uit het rooster gehaald. Ook zullen er voor sommige vakken (bijvoorbeeld Mens & Natuur en Kunst & Cultuur) iets minder lesuren op het rooster staan. Op de dag dat een mentor normaal gesproken ook werkt is hij/zij tussen 15.00 en 15.30 uur bereikbaar via MS Teams.

Leerjaar 3 mavo
Leerlingen blijven thuis. Het onderwijs wordt volledig online aangeboden volgens bovenstaand verkort rooster. Lichamelijke opvoeding wordt tijdelijk uit het rooster gehaald. Op de dag dat een mentor normaal gesproken ook werkt is hij/zij tussen 15.00 en 15.30 uur bereikbaar via MS Teams. In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat leerlingen naar school moeten komen om een PTA-toets te maken. Uiteraard worden leerlingen daar dan tijdig over geïnformeerd.

Leerjaar 3 Basisberoeps/kaderberoeps
Alle theorielessen worden online aangeboden. Veel profielvakken gaan wel gewoon op school door. Er wordt in het rooster rekening gehouden met reistijd voor leerlingen wanneer zij voor of na het profielvak weer een online les moeten volgen. Lichamelijke opvoeding wordt tijdelijk uit het rooster gehaald. Op de dag dat een mentor normaal gesproken ook werkt is hij/zij tussen 15.00 en 15.30 uur bereikbaar via MS Teams. In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat leerlingen naar school moeten komen om een PTA-toets te maken. Uiteraard worden leerlingen daar dan tijdig over geïnformeerd.

Leerjaar 4 Basisberoeps/kaderberoeps én mavo
Alle lessen worden volledig op school aangeboden volgens bovenstaand verkort lesrooster (inclusief lichamelijke opvoeding). Leerlingen zijn dus gewoon op school.

Koersklassen
De leerlingen van de koersklassen komen na de kerstvakantie gewoon weer naar school om hier hun lessen te volgen volgens bovenstaand verkort lesrooster (inclusief lichamelijke opvoeding).

Aandachtspunten

  • Wanneer leerlingen ziek zijn en fysiek of online de lessen niet kunnen bijwonen, geldt de gangbare ziekmeldingsprocedure, en neemt de ouder/verzorger contact op met de receptie van het Fioretti College om de ziekmelding door te geven.
  • Voor leerlingen en personeel op school gelden uiteraard (meer dan ooit) de inmiddels bekende veiligheidsmaatregelen (afstand houden, mondkapje dragen bij verplaatsingen etc.).
  • Leerlingen die zich hebben aangemeld voor de examentrainingen in de kerstvakantie (verzorgd door Lyceo) krijgen afzonderlijk bericht. De trainingen gaan door.
  • In de loop van deze week of in de kerstvakantie volgt nadere informatie over het rooster, houdt daarvoor ook Magister in de gaten.
  • Aan- en afwezigheid wordt uiteraard nog steeds geregistreerd dat geldt zowel voor de lessen die op school worden gegeven als voor de lessen die online worden gegeven. Het is dan ook niet toegestaan om tijdens online lessen de eigen camera uit te zetten.
  • Het maken van foto- of filmopnames van de online lessen is strikt verboden. In het kader van de privacy raden we leerlingen en leraren aan om de achtergrond wazig te maken of een alternatieve achtergrond te kiezen.

Tenslotte
We zijn opnieuw in een bijzondere situatie terecht gekomen. Ook dit keer zullen we er alles aan doen om het onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden. Uiteraard hopen we met z’n allen dat het beperkt blijft tot twee weken na de kerstvakantie. De sleutel daartoe hebben we voor een groot gedeelte zelf in de hand. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de mentor of de teamleider van uw kind.

Fijne feestdagen
We wensen u en uw kind(eren) vooralsnog fijne kerstdagen en een fijne en rustige jaarwisseling toe. Alle goeds voor het nieuwe jaar en blijf vooral gezond!

Bekijk al het nieuws